Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.


Polityka prywatności 

 • Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej http://www.wiazary-lewandowski.pl zwanej dalej: „Stroną”
 • Właścicielem Strony i jednocześnie Administratorem danych jest firma Wiązary Lewandowski z siedzibą w Świerkocin 30, 66-460 Witnica, zwanego dalej "Administratorem".
 • Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Strony są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 • Firma Wiązary Lewnadowski dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Stronę.

§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

 • Administrator zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.
 • Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku korzystania z usługi formularza wyceny w celu wykonania kosztorysu oferty.
 • W przypadku skorzystania z usługi formularza, Klient podaje następujące dane:
  • nazwę firmy lub imię i nazwisko;
  • adres e-mail;
  • adres inwestycji wraz z kodem pocztowym;
  • numer telefonu
  • pliki projektów
 • Podczas korzystania ze Strony mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 • Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na Stronie.
 • Przekazanie danych osobowych do Administratora jest dobrowolne w związku z wysyłaniem formularza wyceny, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych uniemożliwi realizację Państwa zlecenia.

§ 2 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?

 • Dane osobowe Klienta przekazywane są wyłącznie upoważnionym pracownikom firmy Wiązary Lewandowski i tylko w niezbędnym zakresie. Zastrzegamy sobie prawo udostępnienia danych podmiotom współpracującym w związku z zawartą pomiędzy nami umową czy zleceniem np. firmie projektowej, architektom, podwykonawcom czy firmie prowadzącej naszą księgowość, a także organom państwowym posiadającym odpowiednie uprawnienia.
 • Dane osobowe Klientów przechowywane są, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

§ 3 Prawa osób, których dane dotyczą

 • Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Administratorowi.
 • Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - wobec przetwarzania jego danych osobowych.
 • Rezygnacja w formie wiadomości e-mail, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych.
 • Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
 • Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Administratora.
 • Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.
 • Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych.
 • Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, informacje o celach przetwarzania, o odbiorcach tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta, o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO
 • Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe.
 • Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, Administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu Administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe
 • Wszelki zminay i żadania odnośnie danych osobowych Klienta prosimy kierować do Administartora telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail. Dane kontaktowe znajdują się w zakładce kontakt.

§ 5 Zarządzanie bezpieczeństwem

 • Administrator zapewnia Klientom bezpieczne przesyłania danych osobowych. Strona wykorzystuje mechanizmy zabezpieczające przepływ danych.

§ 6 Pliki cookies

 • Strona używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Administratora na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Stronę, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać opracowywanie ogólnych statystyk odwiedzin Strony.
 • Administrator wykorzystuje typy plików Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.
 • Administrator wykorzystuje cookies w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.


Chcesz poznać cenę
swojej konstrukcji?

WYPEŁNIJ FORMULARZ